Mapa:

Kontakt:

Prevádzka: BarberHub
Miesto prevádzky: Miletičova 29, 821 09 Bratislava 3
Kontakt a recepcia/rezervácia termínu: 0948 537 667
E-mail: barberhubb@gmail.com (2xb je správne)

Firma:

Firma: BARBERHUB s.r.o.
IČO: 51259265
Sídlo: Samuela Jurkoviča 8, 915 01 – Nové Mesto nad Váhom

Zodpovedný Zástupca:

Meno: Filip Kuchárovič
Kontakt: +421 948 554 440
E-mail: barberhubb@gmail.com (2xb je správne)